lunes, 19 de noviembre de 2012

Correcció del examen T2

1.Quan redactem un correu electrònic i introduïm les adreçes dels destinataris en el camp CCO, vol dir:
A)Enviar còpies ocultes del missatge

2. Els cercadors: 
a) Són eines que localitzen pàgines a Internet.
b)Són yahoo, altavista, lycos, infoseek,...
c)M´s utilitzat és Google.
d) Totes les respostes són correctes

3.Què es Internet?
a) World Wide Web
b) La Xarxa de les xarxes
c)Xarxa informàtica mundial
d)Totes són correctes

No hay comentarios:

Publicar un comentario