miércoles, 9 de enero de 2013

Activitats sobre llicències de software

1.Què és el programari lliure?Segons la teva opinió, què és la més interessant del programari lliure?
És el programari que pot ser usat, estudiat i modificat sense pagar.
Que es interessant millorar i sigui millorar-lo.

2.Qui és el màxim impulsor del moviment pel programari lliure (Cerca una fotografia)?
 Richard Stallman

Busca informació sobre la Free Software Foundation.
És una iniciativa de Richard Stallman en defensa del programari lliure i en particular del projecte GNU.

3.Quins programes lliures utilitzaries amb les següents finalitats?
Per fer treballs :open office
Per fer taules de càlculs i gràfiques:open office càlcul
Per fer presentacions:Microsoft i open office
Per navegar per Internt:Google Chrome
Per retocar fotografies:gimp
Per editar vídeos:windows movie maker

No hay comentarios:

Publicar un comentario