miércoles, 13 de febrero de 2013

Correció de examen

2.El software lliure: Software instal·lat en el nostre ordinador fent un ús il·legal del programa, sense acceptar les clàusules de la llicència. 3.Una llicència software és un contracte en el qual s'especifiquen: Normes i clàusule que determinen l'ús d'un determinat programa. L'ús, la instal·lació, la reproducció i la còpia dels programes. 8.La llicència d'ús, del software freeware, que permet la redistribució a terceres persones amb les següents restriccions: No es pot modificar l'aplicació; no es pot distribuir amb fins comercials; cal donar compte del seu autor en les redistribucions posteriors. 9.El software shareware: És només d'avalució. Les seves opcions no estaran disponibles o deixarà de funcionar passat un temps.

No hay comentarios:

Publicar un comentario