miércoles, 13 de febrero de 2013

correció examen UD4

1.El software privatiu és: a)Una software no lliure, privat, amb proprietat o de propietat i el seu codi font no està disponible. b)Un software en el qual els usuaris tenen limitades les possibilitats d'usar-lo, modificar-lo o redistribuir-lo.
c)les dos respostes són correctes

2. El software lliure:
a) Software instal-lat en el nostre ordinador fent ús legal del programa, sense acceptar les cl`susules de la llicència.

5.La llicència comercial:
a)És el desenvolupat  per una empresa amb l'objectiu d'obtenir diners per la seva utilització.
b)Està protegit pels drets d'autor i el copyright d'aquesta empresa.
c)Les dos  respostes son correctes

8. La llicència d'ús , del software freeware, que permet la redistribució  a terceres persones amb les següents restriccions
a)No es pot midificar l'aplicació; no es pot distribuir amb fins comercials; cal donar compte del seu autor en les redistribucions posteriors.

10. Softonic és:
a) un portal d'internet que ens permet baixar-nos software.
b) un portal d'internet que s'ha convertit en  una referència per la quantitat de descárregues.
c) les dos anteriors són correctes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario