miércoles, 24 de abril de 2013

Full de càlculs

·Un full de càlculs permet:
a) Manipular dades numèriques i alfanumèriques
b) Realitzar càlculs complexos amb diferents dades
c) Representar càlculs de forma gràfica
d) Crear bases de dades
e)Totes les respostes anteriors són correctes.

·Quines de les funcionalitats següents ofereix un full de càlcul tipus Excel o OpenOffice Calc ? Assenyala les respostes que consideris convenients:
a) Eliminar files i columnes
b) Inserir files i columnes
c) Eliminar i/o inserir cel·les
d) Eliminar el contingut o format de les cel·les
e) Inserir i/o eliminar fulls
f) Totes les respostes són correctes

·Quines de les següents opcions ens permeten obrir un nou document de full de càlcul?:
c) Anar al menú ''Fitxer'' i seleccionar-hi l'opció ''Desar''

·Indica si l'afirmació següentés és certa o falsa:''Podem emplenar un conjunt de cel·les estirant amb el ratolí des del punt negre figura a la part inferior dreta de la cel·la o les cel·les seleccionades.Si la selecció que hem dut a terme és susceptible de convertir-se en una sèrie, les cel·les s'emplenaran automàticament''.
b) Fals

No hay comentarios:

Publicar un comentario