miércoles, 24 de abril de 2013

Qüetions d'Exel

Preguntes d'Exel
  • Un full de càlcul permet:
 a) Manipular dades númeriques i alfanumèriques.
 b) Realitzar càlculs complexos amb diferents dades.
 c) Representa càlculs de forma gràfica.
 d) Crear bases de dades.


  • Quines de les funcionalitats següents ofereix un full de càlcul tipus Excel o OpenOffice Calc? Assenyala les respostes que consideris convenients:
a) Eliminar files i columnes.
b) Inserir files i columnes.
c) Eliminar i/o inserir cel·les.
d) Eliminar el contingut o format de les cel·les.
e) Inserir i/o eliminar fulls.


  •   Quines de les següents opcions ens permetre obrir un nou document de full de càlcul?:
c) Anar al menú "Fitxer", seleccionar-hi "Crea" o "Fitxer", i fer clic a l'opció "Nou".


  • Indica si l'afirmació següent és certa o falsa: "Podem" emplenar un conjunt de cel·les estirant amb el ratolí des del punt negre que figura a la part inferior dreta de la cel·la o les cel·les seleccionades. Si la selecció que hem dut a terme és susceptible de convertir-se en una sèrie, les cel·les s'emplenaran automàticament".
 b) Fals.

No hay comentarios:

Publicar un comentario